Greppa logotyp

Intern kurs

2

JUNI

Åtgärder i eller nära vatten - för att gynna lönsam och hållbar produktion
och minska miljöpåverkan 

Introduktion till åtgärder som övriga pass tar upp, och andra åtgärder, med marken i fokus.
Betydelsen av – och inverkan på - jordart, markvård och markstruktur för olika insatser. Presentation av: ”Platsanpassade åtgärder för minskade fosforförluster” och ”lattjolajbanlådan”. Handledning för fältvandringar om regionala och gårdsanpassade åtgärder.

Plats: Distans via Skype kl. 9:30-11:30

Senast uppdaterad: 13 maj 2020