Greppa logotyp

Intern kurs

3

JUNI

Projektering av åtgärder i eller nära vatten - till exempel en våtmark

Vi tar upp olika grödors vattenbehov under säsongen. Diskuterar teknik kring vart man kan hämta vatten och hur man får ut vattnet till grödan på fältet, till exempel med ramp- eller droppbevattning. Vi tittar på hur juridiken kring tillstånd och anmälan för bevattning ser ut och tar upp exempel på ktuell forskning kring bevattning samt berättar kort vad Jordbruksverket
jobbar med i frågan.

Plats: Distans via Skype kl. 9:30-11:30

Senast uppdaterad: 13 maj 2020