Greppa logotyp

Kurs om Odlingsperspektiv

Datum: 15 september 2020
Plats: Skype
Tid: kl. 13.00-14.00
Sista dag för anmälan: 11 september 2020

Syftet med kursen är att du som arbetar med rådgivningen Mullhalt och bördighet, 12B, lär dig hur beräkningsverktyget Odlingsperspektiv fungerar.

I programmet räknar du framför allt hur åtgärder som gynnar markens bördighet påverkar gårdens ekonomi och mullhalt, både på kort och lång sikt.

Någon dag före kursen får du länk till Skype som du kopplar upp dig med. Stäng gärna av din mikrofon om du inte vill säga något.

Har du frågor om kursen kontakta:
Emma Hjelm, e-post: emma.hjelm@jordbruksverket.se eller tel. 036-15 84 21.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.