Greppa logotyp

Introduktionskurs för nya rådgivare inom Greppa Näringen

Datum (du måste närvara vid alla tre tillfällena för att bli godkänd på kursen): 

22/10 förmiddag
3/11 förmiddag
5/11 heldag

Plats: Skype

Sista dag för anmälan: 15 oktober

Kursen introducerar dig i arbetet som rådgivare i Greppa Näringen. Du får en bakgrund till de viktigaste miljöfrågorna inom svenskt lantbruk. Miljötillstånd i hav, insjöar och luft och jordbrukets påverkan presenteras. Du är med och diskuterar hur det är att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen och hur du kan samarbeta med andra rådgivare. Hela kursen hålls via skype denna gång. För att bli godkänd på kursen måste du närvara vid alla tillfällena.

Målet är att du ska förstå hur jordbruksproduktionen påverkar miljön och vad som kan åstadkommas med hjälp av information och rådgivning.

Kursprogram finns i länken.PDF

Har du frågor om kursen kontakta:
Pernilla Kvarmo på e-post pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se eller ring 036-15 85 11.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.