Greppa logotyp

Klimatkollen modulkurs, 20A och 20B

12 mars 2019, på Hotell Högland i Nässjö
Kursen är kostnadsfri, men lunch får betalas av var och en på plats till en kostnad av 110 kr inkl. moms per person.

Sista dag för anmälan är den 26 februari. Efter sista dag för anmälan ska du få information från Lis Eriksson via epost. Om du inte får det kontakta Lis eller Pernilla Kvarmo direkt.

Klimatkollen - modulkurs är obligatorisk för att bli godkänd klimatrådgivare. Första steget är grundkursen ”Jordbruket och klimatet”. Andra steget är Klimatkollen - modulkursen. Den syftar till att ge dig som rådgivare bra verktyg och förslag på klimatsmarta åtgärder och hur du kan väcka intresse när du möter lantbrukare ute på rådgivning. Vi lyfter också blicken lite för att sätta vårt arbete med klimatrådgivning i Greppa Näringen i sitt sammanhang.

Om du behöver avanmäla dig senare än sista dag för anmälan, den 26 februari, kan vi inte garantera att du slipper kostnader för maten.

Har du frågor om kursen eller om anmälan?
Kontakta Lis Eriksson på e-post lis.eriksson@jordbruksverket.se eller ring 036-15 61 33.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.