Greppa logotyp

Intern kurs

25 - 26

SEP

Översiktskurs i vattenjuridik, hydraulik och markvård

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i hantering av vatten i odlingslandskapet, med fokus på åtgärder. Vi tar även upp juridiska och tekniska förutsättningar och går in på odling med effektivt växtnäringsutnyttjande och minskad risk för miljö- och klimatpåverkan. OBS! Kursen är fullbokad men det går att anmäla intresse för en reservplats.

Tid: 25/9 kl. 9:30 (fika från 9) till 26/9 kl. 16:30

Plats: Hotell Högland, Nässjö

Senast uppdaterad: 12 augusti 2019