Greppa logotyp

Intern kurs

2

SEP

Minska kväveutsläppen genom effektiv proteinutfodring

Mårten Hetta från SLU kommer prata om proteinutfodring till mjölkkor och andra idisslare och Ola Karlsson från Foderlotsen kommer prata om proteinutfodring till grisar.

Föredragen är ca en timma vardera och följs av en gemensam diskussion.

Plats: Skype

Tid: kl. 9.00-12.00

Senast uppdaterad: 01 juli 2020