Greppa logotyp

Intern kurs

15

OKT

Genomgång av markvårdsappen "Hur mår min jord?"

Anna Bjuréus, Jordbruksverket, går igenom hur appen "Hur mår min jord?" fungerar. Den är ett viktigt redskap för att ta reda på hur jorden mår och kan användas i rådgivningarna om mark som till exempel minskad markpackning.

Greppa Näringen berättar om vilka övriga verktyg du kan använda i rådgivning 12A.

Ingår i Greppa Näringens serie om markfrågor.

15 oktober, kl. 9.00-10.30

Distans, skype

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021