Greppa logotyp

Intern kurs

2

DEC

Går det att mäta kolinlagring i åkermark?

Under seminariet belyser vi utvecklingen kring satellitmätning av kol i mark, möjlighet att räkna på landskaps- respektive fältnivå. Jordbruksverkets kommande utveckling av areal- och grödövervakning, ekonomiska incitament och samt erfarenheter från försök och praktik. Seminariet genomförs i samarbete med KSLA.

2 december, kl. 10.00 - 15.00

Nässjö eller online

Senast uppdaterad: 17 november 2021