Greppa logotyp

Intern kurs

14

JUNI

Fältkurs Uppland - Biologisk mångfald i åkerlandskapet

I den här fältkursen fokuserar vi på praktiska åtgärder i fält för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i åkerlandskapet.

14 maj kl 10.00-16.00

Senast uppdaterad: 29 april 2022