Greppa logotyp

Intern kurs

22

SEP

Modulkurs 13A: Växtskydd, hantering i växthus

För rådgivare som vill arbeta med rådgivning till växthusodlare i syfte att minska förlusterna av växtskyddsmedel till yt- och grundvatten.

22 september

Senast uppdaterad: 08 september 2022