Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Intern kurs

7 - 8

FEB

Översiktskurs vattenhushållning

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i hantering av vatten i odlingslandskapet, med fokus på åtgärder. Vi tar även upp juridiska och tekniska förutsättningar och går in på odling med effektivt växtnäringsutnyttjande och minskad risk för miljö- och klimatpåverkan.

Senast uppdaterad: 15 december 2022