Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Intern kurs

Fosforstrategi för bättre ekonomi och vattenkvalitet

Välkommen till en modulkurs med fördjupning och erfarenhetsutbyte för modul 11B Fosforstrategi.

Med dagens höga priser på mineralgödsel och andra insatsmedel är det extra viktigt att utnyttja fosforn på bästa sätt. Samtidigt behöver vi minska fosforförlusterna från jordbruksmark för att få bukt med övergödningsproblematiken och säkra en god vattenkvalitet för oss själva och kommande generationer.

På den här kursen får du tillfälle att utveckla din kompetens på området och diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor.

Senast uppdaterad: 06 mars 2023