Greppa logotyp

Vall – vår största gröda

På den här sidan hittar du information om vallodling, vallarter och hur du bedömer klöverandelen. Vallen är Sveriges största gröda och odlas på cirka 45 procent av åkermarken. Med bra vallfoder kan du minska kraftfoderandelen och spara pengar.

År: 2018
Författare:: Jordbruksverket

Senast uppdaterad: 23 oktober 2018