Greppa logotyp

Beskrivning av olika beräkningsmodeller i VERA

På den här sidan har vi samlat dokument som beskriver några av de olika modeller som ligger bakom beräkningar som du kan göra i VERA. Till exempel kvävefixeringsmodellen, utlakningsmodellen, ammoniakavgång och jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser.

År: 2014
Upphovsman:: Greppa Näringen

Senast uppdaterad: 09 november 2018