Greppa logotyp

Integrerat växtskydd Vad? Hur? Varför?

Integrerat växtskydd eller IPM (Integrated Pest Management) handlar om en hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel. Genom att kombinera olika typer av åtgärder bekämpar du ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter.

År: 2015
Upphovsman:: Jordbruksverket

Senast uppdaterad: 24 oktober 2018