Greppa logotyp

Möjligt att påverka kväveförlust med fodertillsats

Denna sida diskuterar resultaten av en studie över inverkan av olika tillsatser i foder på mängden kväve i träck och urin, ammoniakavgången från gödsel samt träckens gödselverkan i växande gröda. De tar upp vad som orsakar förlusterna, vilka åtgärder som kan göras samt slutsatser av studien.

År: 2011
Författare:: Leif Göransson m fl.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2018