Greppa logotyp

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2020

Syftet med rapporten är att ge underlag för planering av ekonomiskt optimal gödsling och kalkning på den enskilda gården. Dessa rekommendationer bygger på resultat från fältförsök, praktisk erfarenhet och på antaganden om priser.

Senast uppdaterad: 13 februari 2020