Greppa logotyp

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2021

Syftet med rapporten är att ge underlag för planering av ekonomiskt optimal gödsling och kalkning på den enskilda gården. Dessa rekommendationer bygger på resultat från fältförsök, praktisk erfarenhet och på antaganden om priser.

År: 2021
Redaktör:: Emelie Andersson

Senast uppdaterad: 15 januari 2021