Greppa logotyp

Sortprovning 2018 - vallgräs och vallbaljväxter

Växtodlingen i norra Sverige domineras av slåtter- och betesvallar. Klimatet ställer speciella krav på växtmaterialet; vinterhärdighet, konkurrensförmåga och resistens mot skadegörare är viktiga egenskaper för sorternas avkastningspotential. Den officiella sortprovningen i norra Sverige undersöker sorternas avkastningsförmåga, återväxt och uthållighet i jämförelse med väl kända mätarsorter.

År: 2019
Författare:: Evelina Viklund

Senast uppdaterad: 04 april 2019