Greppa logotyp

Växthusgas från stallgödsel

I denna rapport hittar du information om växthusgaser från stallgödsel i lager och efter spridning, med fokus på hur olika åtgärder påverkar utsläppen. Det ingår även en dansk modell för beräkning av metan-emissioner från lagrad flytgödsel.

År: 2012
Författare:: Lena Rodhe m fl.

Senast uppdaterad: 09 november 2018