Greppa logotyp

Åkerböna eller rapsmjöl i foderstaten?

Värmebehandlad åkerböna hade ingen effekt på torrsubstansintag, mjölk- eller proteinavkastning jämfört med obehandlad böna, visar ett nytt svenskt försök där olika foderstater har jämförts. Foderstaten med rapsmjöl gav däremot ökad mjölk- och proteinavkastning jämfört med de övriga proteinfoderstaterna och dessutom en tendens till lägre metanproduktion

År: 2015
Författare:: Carin Clason

Senast uppdaterad: 09 november 2018