Greppa logotyp

Fullfoder ger högre avkastning än blandfoder

Utfodring med fullfoder ger en högre ECM-avkastning än vid utfodring av blandfoder utan att det påverkar vommiljön, visar ett danskt försök. Det visade också att gräs- och majsensilage är bättre än lusernensilage på att fånga upp kraftfoderpartiklarna i vommen när kraftfoder utfodras separat i blandfoderstaten.

År: 2015
Författare:: Carin Clason

Senast uppdaterad: 09 november 2018