Greppa logotyp

Mjölkkor får för mycket fosfor

Både ekologiska och konventionella kor får i sig för mycket fosfor med fodret enligt en ny studie på SLU. En tumregel föreslås som kan få praktisk tillämpning. Om halten av totalfosfor i flytgödsel överstiger 6 gram per kilo torrsubstans kan det tyda på överdosering. Då är det värt att undersöka saken närmare.

År: 2012
Författare:: Markus Hoffman

Senast uppdaterad: 09 november 2018