Greppa logotyp

Närproducerat foder lönar sig

Foderstater med enbart närproducerat foder till mjölkkor ger gott resultat för både fodereffektivitet, mjölkavkastning, mjölksammansättning, miljöpåverkan, djurvälfärd samt lönsamheten. Det visar en fallstudie där sex mjölkgårdar med högavkastande kor enbart utfodrats med närproducerat under minst ett år.

År: 2014
Författare:: Carin Clason

Senast uppdaterad: 09 november 2018