Greppa logotyp

Minskad klimatpåverkan vid produktion och fiske av fisk och skaldjur

Denna rapport syftar till att ge en heltäckande bild av var i kedjan från fiske/vattenbruk till konsument viktiga bidrag till klimatpåverkan sker, vad de beror på och vilka alternativ som finns som i slutändan leder till formulering av förslag på regler. Utgångspunkten är främst publicerade livscykelanalyser (LCA) av produkterna, kompletterad med annan relevant forskning och kunskapsunderlag.

År: 2008
Författare:: Friederike Ziegler

Senast uppdaterad: 26 februari 2020