Greppa logotyp

Köra buss på bananskal

Ett delmål inom regeringens miljömålsarbete har varit att 35 procent av det kommunala matavfallet skulle behandlas biologiskt 2010. Denna rapport innehåller fyra goda exempel på kommuner och kommunala bolag som nådde längre än det nationella delmålet.

År: 2011
Författare:: Ulrika Franke och Caroline Steinwig

Senast uppdaterad: 24 februari 2020