Greppa logotyp

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas

En fallstudie för Skåne och Västra Götalands län. Syftet med studien är att beräkna biogaspotential, miljönytta och samhällsekonomiskt värde
av att producera biogas från gödsel.

År: 2014
Författare:: Mikael Lantz och Lovisa Björnsson

Senast uppdaterad: 25 februari 2020