Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Länsstyrelsens gemensamma våtmarksverktyg för anläggning eller restaurering av våtmark

Med våtmark.nu kan du rita ut våtmarker och få ut platsens geoinformation såsom jordart och vattenkvalité, utan kostnad. Verktyget hjälper till att skapa en karta med platsens geoinformation och som du kan få ut som pdf eller excelfil. Du kan styra vilket område som ska visas och i vilken skala

År: 2020
Upphovsman:: Länsstyrelserna

Senast uppdaterad: 05 juli 2021