Greppa logotyp

Lantbrukarna uppskattar er rådgivning

En rådgivare och en lantbrukare samtalar utomhus framför kohagar, stående intill ett rött motorfordon.

85 procent av lantbrukarna är nöjda eller mycket nöjda med rådgivningen. Foto: Mårten Svensson

Den senaste nöjdhetsundersökningen visar att lantbrukarna är väldigt nöjda med rådgivningen. I undersökningen finns den rådgivning som ni har utfört de två senaste åren med.

Om fler än åtta lantbrukare som du gjort rådgivning hos har svarat på undersökningen kan du också få ett individuellt resultat. Kontakta Greppa-samordnaren på länsstyrelsen för mer information.

Läs eller ladda ner hela rapporten och resultatet av nöjdhetsundersökningen på greppa.nu.

Mera information om resultaten

Greppa Näringens rådgivare får mycket högt betyg av lantbrukarna i en ny nöjdhetsundersökning. Särskilt uppskattad är rådgivningen om spridnings-bilden för mineralgödselspridare, anläggning av våtmarker samt de besök där rådgivaren gör en växtnäringsbalans för gårdar med mjölk och nötköttsproduktion.

En nyligen publicerad sammanställning av 1229 intervjuer med lantbrukare som fått rådgivning under de senaste två åren visar att Greppa Näringens rådgivare får mycket högt omdöme. 85 procent av lantbrukarna är nöjda eller mycket nöjda med det senaste rådgivningsbesöket, och mer än 91 procent är nöjda eller mycket nöjda med rådgivarens kunskapsnivå, engagemang och bemötande.

Till nytta för miljön och företagets ekonomi

– Greppa Näringen ska ge råd som är till nytta både för miljön och för gårdens ekonomi. Med dessa omdömen tycker jag att vi väl motsvarar den ambitionen, säger Stina Olofsson projektledare för Greppa Näringen

Den populäraste rådgivningen är test av mineralgödselspridare, där 97 procent av lantbrukarna anger att de är nöjda eller mycket nöjda med rådgivningen. 50 procent av lantbrukarna som fått denna rådgivning säger också att de gör något nytt eller på ett nytt sätt efter rådgivningen.

Råden leder till förändring

– Att så många lantbrukare gjort en förändring efter rådgivningen tyder på att de har ett stort behov av att testa sin mineralgödselspridare för att vara säkra på att få en jämn spridning över fältet, säger Stina Olofsson. I Greppa Näringen lägger vi stor vikt vid att man ska känna sina fält, räkna fram gödslingsbehovet och anpassa gödslingen efter grödans behov. Då är rätt inställd spridare det sista och mycket viktiga steget!

Pressmeddelande om Greppa Näringens nöjdhetsundersökning på jordbruksverket.se. 

Senast uppdaterad: 18 september 2018