Greppa logotyp

Sari servar 700 rådgivare

Porträttbild på Sari Peltonen, finsk rådgivare från Proagria.

Sari Peltonen från finska ProAgria ger lantbrukare råd för att göra rätt enligt regelverk och för miljön och samtidigt öka den egna gårdens lönsamhet.

Sari Peltonen från finska Proagria ger lantbrukare råd för att göra Arätt enligt regelverk och för miljön och samtidigt öka den egna gårdens lönsamhet.

Sari Peltonen utvecklar rådgivningsstöd för de många rådgivarna fördelade på elva kontor i ProAgrias organisation. ProAgria arbetar både med djurhållning och växtodling. Det innebär att de utför klassiska rådgivar­uppgifter som att optimera foderstater och att göra gödslings- och växt­odlingsplaner. Det är intressant att djur- och växtodlingsrådgivare finns samlade i en och samma organisation.

Sari Peltonen arbetar med växtodling och har bland annat varit med om att ta fram en modell för att bedöma i vilket skick åkermarkens struktur är. Andra tjänster ProAgria erbjuder är miljöanalys av gården, checklista för växtskydd, genomgång av aktuella miljöregler och tvärvillkor med mera.

Vilka frågor ställer lantbrukarna mest?

– Många har frågor om lagar och regler, lantbrukarna vill undvika att göra fel. Många frågor rör också växtskydd och en del ber även om hjälp med strategisk planering för att öka gårdens lönsamhet, säger Sari Peltonen.

Frustration över mediebilden

Sari Peltonen ger en bild som nog många lantbrukare känner igen sig i, särskilt när det gäller beskrivningen av hur deras roll påverkar vattenmiljön.

– Lantbrukarna är särskilt intresserade av sina lokala vattendrag och betydelsen av rent vatten är uppenbar även för dem. Men dom är frustrerade över diskussionen om algblomning som sker varje sommar i sjöar och kust och där media beskriver lantbrukarna som den största orsaken fast de gjort allt rätt och följer de gödslingsråd som finns fastställda i lagstiftningen.

Sari Peltonen beskriver att rådgivning om växtskydd är en viktig del i rådgivarnas dialog med sina lantbrukskunder. Med det nya EU-direktivet IPM blir det extra viktigt att växtföljden är bra. När det gäller växtnäring är markens skick avgörande, om markstrukturen är dålig får det problemet högsta prioritet.

– Lantbrukarna kan göra mycket på gårdarna med normala bruknings­åtgärder för att minska växtnäringsförluster. Men sedan går det inte att påverka vädret. Och vissa saker kräver pengar för att få gjort, som till exempel att anlägga en våtmark. Även investeringar som att täckdika kan vara för kostsamt i det läge som råder nu.

Råd2020 ska få fart på lantbrukarna

Genom den nya rådgivningsmodellen Råd2020 har summan som de finska lantbrukarna kan få rådgivning för fördubblats till cirka 70 000 kronor. Summan gäller för perioden 2015–2020. Rådgivarna tar cirka 600 kronor per timme men kunden (lantbrukaren) behöver bara betala momsen, och en rådgivning får max kosta 15 000 kronor. Råd2020 är som ett omfattande smörgåsbord med allt från djurhälsa och energibesparing till ekologisk odling, tvärvillkor och förgröning. Stor fokus läggs vid att förklara stödvillkoren eller som de på svenska själva uttrycker det:

”Med hjälp av Råd2020-rådgivarna kan du få högklassig rådgivning om många stödvillkor. När du har bättre kännedom om stödvillkoren behöver du inte vara nervös för en eventuell granskning, eftersom du vet att allt har skötts på rätt sätt.”

Text: Markus Hoffman

Senast uppdaterad: 17 september 2018