Greppa logotyp

Nytt om Greppa Näringens rådgivning och vad vi har gjort under 2017

Greppa Näringen har tagit fram två nya broschyrer som nu finns att läsa eller ladda ner på vår webbplats greppa.nu. Dels finns ny broschyr för Greppa Näringens rådgivning och dels Verksamhetsberättelse 2017.

Ny broschyr för Greppa Näringens rådgivning

Nu kan du se och ladda ner den nya broschyren för vår rådgivning inom Greppa Näringen, Rådgivning 2018–2020. I broschyren finns Greppa Näringens trettiotal rådgivningar beskrivna och du kan använda den för att visa lantbrukare vilka möjligheter som finns om du är medlem i Greppa Näringen, både för den som redan är medlem och för den som vill bli.

Greppa Näringens verksamhets­berättelse 2017

Under 2017 såg vi i Greppa Näringen ett stort engagemang bland lantbrukare för markfrågor. Rådgivning om markbördighet och dränering ökade jämfört med året innan, liksom våra rådgivningar om integrerat växtskydd, miljö­aspekter på nya stallar, utfodring av köttdjur, och analyser av gårdens klimatpåverkan.

Under året tillkom 424 nya rådgivningsmedlemmar och vi tillsammans med dig som är rådgivare genomförde 197 startbesök. Totalt genomförde vi 2 384 rådgivningar, vilket är något mindre än 2016. Därför kommer vi fortsätta att lyssna på lantbrukarnas och dina förväntningar och önskemål på verksamheten.

Senast uppdaterad: 17 september 2018