Greppa logotyp

Gödsla rätt med fosfor – nytt praktiskt råd från Greppa Näringen

Fosfor är ett viktigt näringsämne som även kan orsaka övergödning.
Gödsla vid rätt tidpunkt och anpassa gödslingen efter markens fosfor­halt och grödornas behov. På så vis får du bäst effekt av gödslingen samtidigt som risken för förluster minskar.

Greppa Näringens praktiska råd nummer 27 – Gödsla rätt med fosfor – kan du ta med ut till lantbrukare. Det innehåller kortfattade och praktiska råd om hur du anpassar gödslingen till grödans och markens behov.

I rådet lyfter författarna fram några råd som de viktigaste att tänka på:

 • Se till att du har en aktuell markkarta.
 • Gör en fosforbalans på skiftesnivå.
 • Anpassa gödslingen efter markens fosforhalt och grödornas behov.
 • Variera givan inom fältet enligt markkartan.
 • Sträva på lång sikt efter att få en lämplig fosforhalt i marken för de
  grödor du odlar.
 • Bra markstruktur gör att rötterna kan utvecklas och komma åt fosforn.
 • När du radmyllar eller kombisår får du bättre effekt av gödslingen.
 • Potatis, sockerbetor, majs och oljeväxter är de mest fosforkrävande
  grödorna.
 • Undvik att sprida gödsel om det finns risk för ytavrinning och erosion.
 • Undvik att sprida stallgödsel om fosforhalten i marken är hög.

Gödsla rätt med fosfor – Greppa Näringens praktiska råd nummer 27 läser eller laddar du ner på vår webbplats greppa.nu 

Senast uppdaterad: 17 september 2018