Greppa logotyp

Gödselkalkylen – Vera får en ny beräkningsdel i version 1.1.34.0

Vi har det stora nöjet att presentera gödselkalkylen som en ny beräknings­del i den senaste versionen av Vera, version 1.1.34.0. Nu kan du beräkna ekonomi för bästa spridningstidpunkt i Gödselkalkylen på det du har lagt in i Stallgödselberäkningarna i VERA.

I gödselkalkylen kan du beräkna den ekonomiskt mest optimala spridningstidpunkten utifrån näringsinnehåll på gödseln, kostnader för markpackning, spridning och transport.

Resultatet kommer ut i en rapport på tre sidor. Du kan också lägga till andra organiska gödselslag som till exempel inköpt biogödsel eller slam.

I det uppdaterade miljöindex tar vi hänsyn både till risk för kväveutlakning, denitrifikation men även risk för fosforförluster. Miljöindex presenteras i rapporten med glada gubbar i grönt till sura gubbar i rött.

Stallgödselkalkylen finns sedan tidigare som en separat tjänst på webben och den kommer finnas kvar. Än så länge har vi endast byggt in den uppdaterade gödselkalkylen i Vera men planerar för en uppdaterad version även på webben.

När du öppnar Vera får du en fråga om du vill hämta den senaste versionen. Svarar du ja får du med gödselkalkylen i Vera version 1.1.34.0. 

Senast uppdaterad: 17 september 2018