Greppa logotyp

Anmäl dig till höstens kurser

Vi har öppnat anmälan till flera av höstens kurser, så passa på att anmäla dig! Vi berättar kort om kurs för biogasrådgivare, klimatkollen erfarenhetsträff, våtmarkskurs och webbinar om hållbar matproduktion.

Kurs för biogasrådgivare 29–30 augusti i Nässjö

Kursen är obligatorisk för rådgivare som vill arbeta med rådgivning kring biogasproduktion inom Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Vi går igenom de fyra rådgivnings-modulerna som har utvecklats i samarbete med Hushållningssällskapet i Sjuhärad och Hushållningssällskapet i Halland
Modul 1: Introduktion och framgångsfaktorer till en gårdsbiogasanläggning
Modul 2: Enskild rådgivning – Är biogas något för mig?
Modul 3: Enskild rådgivning – Fördjupad biogasrådgivning
Modul 4: ERFA grupper kompetensutveckling i grupp för lantbrukare som har, eller som vill ha, en biogasanläggning.

Kursen är i Nässjö den 29 augusti med start klockan 9, och pågår till och med 30 augusti klockan 15.30.
Har du frågor, kontakta Anna Hagerberg på e-post anna.hagerberg@jordbruksverket.se.

Anmäl dig i Pingpong senast 16 augusti.

Klimatkollen erfarenhetsträff i Alvesta 18 september

På kursen i Alvesta den 18 september får du gott om tillfällen att diskutera och utbyta erfarenheter med kolleger som gör klimatkollen varvat med inspirerande föreläsningar. Medverkar gör Rasmus Einarsson, forskare på Chalmers. Han berättar om matens utsläpp av växthusgaser och diskutera vilka lösningar som finns. Han resonerar även runt alla de motstridiga budskap som hörs i klimat- och livsmedeldebatten. Georg Carlsson, SLU, berättar om att odla baljväxter till livsmedel och foder.

Kursen börjar klockan 9.30 och håller på till cirka klockan 16.
Har du frågor om kursen, kontakta Lis Eriksson på e-post lis.eriksson@jordbruksverket.se.

Anmäl dig i Pingpong senast 10 september.

Våtmarkskurs 19–20 september i Skövde 

På kursen om våtmarker i Skövde den 19 till 20 september tar vi bland annat upp: Hur ska en våtmark utformas för att uppnå olika syften? Hur hanteras dränering, öppna diken, markavvattningsföretag? Hur gör du en rimlig kostnadsuppskattning? Hur kan Grepparådgivare och handläggare på länsstyrelserna underlätta arbetet för varandra? I kursen ingår både föreläsningar och studiebesök. Den vänder sig både till dig som är rådgivare och dig som handlägger våtmarker på till exempel Länsstyrelsen.

Kursen börjar den 19 september klockan 9.45 och slutar den 20 september klockan 16.45.
Har du frågor, kontakta Katarina Börling på e-post katarina.borling@jordbruksverket.se.

Anmäl dig i Pingpong senast 3 september.

Webbinarium om hållbar matproduktion 3 oktober

Produktionen av mat är livsviktig men vilken typ av livsmedel vi väljer att äta, hur vi använder maten och hur maten producerats har stor inverkan på miljön. Livsmedelsproduktionen orsakar miljöpåverkan i hela kedjan, från jord till bord. Anna Woodhouse, RISE, berättar om att producera hållbar mat och hon ger förslag på åtgärder för lägre miljöpåverkan i olika delar av primärproduktionen.

Kursen ges via Skype 3 oktober klockan 9–10.30.
Har du frågor om webbinaret, kontakta Lis Eriksson på e-post lis.eriksson@jordbruksverket.se.

Anmäl dig i Pingpong senast 28 september. 

Senast uppdaterad: 14 september 2018