Greppa logotyp

 

Upphandling av rådgivningsexperter

Vill du bli rådgivningsexpert i Greppa Näringen? Din uppgift blir att stödja nya och erfarna kollegor inom en eller flera moduler. Vi söker dig som har erfarenhet av rådgivning inom Greppa Näringen och har lätt för att samarbeta.

Greppa Näringen söker rådgivningsexperter inom följande områden:

 • Deluppdrag 1Aa, 1B, 10B, 10D: Startbesök, uppföljningsbesök och Upprepade växtnäringsbalanser med sikte på växtodling. Omfattning cirka 56 timmar/år .
 • Deluppdrag 11Aa, 11Ab, 11E: Kvävestrategi utan och med stallgödsel och Kvävestrategi på ekologiska gårdar. Omfattning cirka 39 timmar/år.
 • Deluppdrag 11B: Fosforstrategi. Omfattning cirka 39 timmar/år.
 • Deluppdrag 12A: Markpackning. Omfattning cirka 33 timmar/år.
 • Deluppdrag 12B: Mullhalt och bördighet. Omfattning cirka 33 timmar/år.
 • Deluppdrag 13A, 13C: Växtskydd - hantering och Växtskydd - vattenskyddsområde. Omfattning cirka 33 timmar.
 • Deluppdrag 13I, 13D: Integrerat växtskydd och Potatis- växtskyddsstrategi. Omfattning cirka 33 timmar.
 • Deluppdrag 14A, 14B: Våtmarksplanering och Skötsel/restaurering av våtmark. Omfattning cirka 44 timmar/år.
 • Deluppdrag 14D, 14U: Översyn av dränering och Underhåll av diken . Omfattning cirka 44 timmar/år.
 • Deluppdrag 15A: Grovfoderodling . Omfattning cirka 44 timmar/år.
 • Deluppdrag 16A, 16B: Precisionsodling och Test av mineralgödselspridare. Omfattning cirka 49 timmar/år.
 • Deluppdrag 20A, 20B: Rådgivningsexpert Klimatkollen på växtodlingsgårdar och Klimatkollen på djurgårdar. Omfattning cirka 78 timmar/år.
 • Deluppdrag 21A, 21B, 21C: Energikollen landbruk, gruppträffar och enskild rådgivning. Omfattning cirka 56 timmar/år.
 • Deluppdrag 30A, 30C: Stallmiljö och yttre miljö och Byggplanering. Omfattning cirka 44 timmar/år.
 • Deluppdrag 40B: Upprepad växtnäringsbalans på djurgårdar. Omfattning cirka 33 timmar/år.
 • Deluppdrag 41A, 41B, 41C: Kontroll av foderstater, mjölkkor, nöt och lamm och Endags utfodringskontroll, mjölk/nöt. Omfattning cirka 56 timmar/år.
 • Deluppdrag 42A: Betesstrategi. Omfattning cirka 33 timmar/år.
 • Deluppdrag 50A, 50B: Utfodringskontroll, smågris och Utfodringskontroll slaktsvin. Omfattning cirka 33 timmar/år.

Varje deluppdrag kommer att utvärderas var för sig i upphandlingen.

Anbud kan lämnas på samtliga deluppdrag eller vissa deluppdrag. Dock får den person som ska utföra uppdraget förekomma i max tre av de arton deluppdragen.

Underlag och allt annat som du behöver hittar du på tendsign. Där ställer du också dina frågor om upphandlingen. Vi får enbart svara på frågor som kommer via tendsign och inte via "vanlig" e-post eller telefon.

Lämna ditt anbud senast den 26 november via tendsign.

Senast uppdaterad: 25 november 2018