Greppa logotyp

Hur når vi 1000 fler rådgivningar per år?

Greppa Näringen har som målsättning att vi ska göra tusen fler rådgivningar per år än vad det gjordes 2017. I oktober bjöd Greppa Näringen därför in ett 20-tal rådgivare till fokusgrupper kring hur vi når målet.

Rådgivarna fick fundera och diskutera kring vad de behöver för att de ska göra mer rådgivning. Det var mycket lösningsfokuserade samtal! Några av de saker som lyftes var att man önskar ett fokus på att beräkningsverktygen blir lättare att använda, mer kurser och erfarenhetsutbyten via Skype, större flexibilitet i valet av moduler, fler redovisningar av vilka resultat Greppa Näringen nått och mer arbete för att öka kännedomen om Greppa Näringen hos lantbrukarna.

Resultaten av fokusgrupperna har presenterats för Greppa Näringens styrgrupp och på en träff för alla Greppa-samordnare på länsstyrelserna. Medskicken från fokusgrupperna är ett viktigt underlag för vår verksamhetsplanering och under 2019 kommer ni rådgivare bland annat se en del förändringar i verktygen, sammanställningar av rådgivningens resultat och fler webbkurser.

Tillsammans kan vi nå målet tusen fler rådgivningar per år!

Senast uppdaterad: 25 november 2018