Greppa logotyp

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Nu har vi uppdaterat skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning utifrån aktuella priser och nya försöksresultat. Du kan ladda ner skriften som pdf eller beställa den i Jordbruksverkets webbutik.

I Rekommendationer för gödsling och kalkning 2019 finns bland annat följande nyheter:

Gödsling till gräsfrövall

Vi har lagt till ett avsnitt med gödslingsrekommendationer för gräsfrövall. Gödslingsråden följer de råd som finns i Svensk raps odlingsvägledning.

Justerade rekommendationer till höstråg

Vi har sett över kväverekommendationerna för höstråg utifrån svenska och danska fältförsök och även vägt in praktisk erfarenhet vid odling. Eftersom högre kvävegivor i försöken (över 120 kg kväve per hektar) inte har gett så mycket högre skördar och med tanke på risken för liggsäd, ökar inte kväverekommendationerna i höstråg lika mycket som i övriga spannmålsgrödor vid högre skördar.

God markkarteringssed är uppdaterad

Vissa delar som handlar om God markkarteringssed har uppdaterats (kapitel 2.1 och den första delen av bilaga 4). Det är de delar som handlar om när du bör markkartera och hur markprovtagningen ska göras, som är uppdaterade. Övriga delar av bilaga 4 kommer att uppdateras under kommande år. Uppdateringen har gjorts av Markkarteringsrådet som är en grupp personer från företag och organisationer som arbetar med markkartering och gödslingsrådgivning, och som träffas ett par gånger per år.

Arbetet görs inom Greppa Näringen centralt

Arbetet med att ta fram Rekommendationer för gödsling och kalkning ligger inom Greppa Näringens centrala verksamhet av personer som är anställda på Jordbruksverket. Vi använder resultat från aktuell forskning och fältförsök. Vi diskuterar även innehållet med olika forskare och rådgivare och med de organisationer som ingår i Markkarteringsrådet.

Du laddar ner Rekommendationer för gödsling och kalkning 2019 som pdf eller beställer den i Jordbruksverkets webbutik

Senast uppdaterad: 17 december 2018