Greppa logotyp

Anmäl dig till Gödsla för rätt proteinkvalitet i foderspannmål, kurs den 7 mars

Välkommen till en temadag om bra gödslingsstrategier till foderspannmål. Råd om gödsling till foderspannmål diskuteras i det konventionella jordbruket.

Frågor som vi tar upp under dagen är:

 • Bör lantbrukarna gödsla fodersäd på samma sätt som brödvete för att nå en högre proteinhalt och därmed ett bättre fodervärde?
 • Och hur påverkar gödslingen proteinkvaliteten i fodret?
 • Minskar behovet av inköpta proteinråvaror i foderstaten till enkelmagade djur när proteinhalten ökar?
 • Täcker den ökade proteinhalten täcker djurens behov av aminosyror eller måste foderstaten ändå kompletteras med syntetiska aminosyror.
 • Hur proteinförsörjer vi ekologiska grisar och fjäderfä?

  Målet med kursen är att få fram en så bra gödslingsstrategi som möjligt för både konventionell och ekologisk foderodling.

  Kursen hålls den 7 mars kl. 09.30-16.00 på Hotell Högland, Nässjö.
  Sista dag för anmälan är den 21 februari.


  Har du frågor om kursen eller om anmälan?
  Kontakta Katarina Holstmark tel. 036-15 81 12, eller Lis Eriksson på tel. 036-15 61 33.


Läs mer om kursen och anmäl dig i enkäten

Senast uppdaterad: 15 januari 2019