Greppa logotyp

Vilka kurser vill du gå under 2019?

Vi har redan bokat in och planerat en hel del kurser för rådgivare under början av året. Men för att få ett bättre underlag för att planera resten av 2019 vill vi gärna få dina synpunkter i vår kursenkät.

Svara på enkäten för att ge dina synpunkter på vilka kurser och när vi ska hålla dem för rådgivare. De kurser vi redan har planerat hittar du information om på webbplatsen för rådgivare. Frågorna är till för att vi ska få en inriktning på kursprogrammet och vi vågar inte lova att alla kommer genomföras. Utöver de kurser vi frågar om nedan och de vi redan har planerat kommer vi även genomföra ett antal olika kortare webbseminarier. Vi hoppas kunna spela in dem så att du kan se dem i efterhand.

» Svara på enkäten via länken senast den 8 februari, tack!

Under 2018 har vi hållit ca 22 kurser och mer än hälften har varit på distans via skype. Dokumentation från de genomförda kurserna hittar du på också på webbplatsen.

Senast uppdaterad: 08 februari 2019