Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Uppdatera rådgivningsplanen vid varje besök

Rådgivningsplanen är viktig för dig och lantbrukaren! Den utgör den röda tråden i rådgivningen.

Uppdatera rådgivningsplanen vid varje besök för att lantbrukaren ska veta vilken rådgivning som är gjord, vad som händer framåt och också för att du ska kunna fånga upp hens intresse. Tänk också på att du är del i något större, att rådgivningen på gården följer en röd tråd!

Det är bra om du och rådgivaren som gjort senaste besöket kort stämmer av vad som gjordes och om det är något särskilt att tänka på inför ditt besök. Lika viktigt som att du lämnar vidare till nästa rådgivare. Hör med din länsstyrelse om du kan få se rådgivningsbreven från tidigare rådgivningar i god tid före ditt besök.

Få fler goda råd på vägen

 

Senast uppdaterad: 06 februari 2019