Greppa logotyp

Anmäl dig till flera kurser

Just nu kan du anmäla dig till flera av våra kurser.

Räkna stallbalanser i Vera

När? Den 28 februari kl.13.00-15.00. Anmäl dig på webbplatsen senast 26 februari.

På denna skypekurs om stallbalanser i Vera visar vi hur du gör stallbalanser och hur du tolkar rapporterna. Vi går också igenom vad du kan räkna på utifrån BAT-slutsatserna inför miljörapporteringen i slutet av mars. Kursen vänder sig till dig som vill veta mera om stallbalanser.

Den 27 februari ska du få information via e-post med länk till skypemötet. Om du inte får det kontakta Pernilla Kvarmo

Gödsla för rätt proteinkvalitet i foderspannmål

När? 7 mars kl. 09.30-16.00 på Hotell Högland, Nässjö.
Sista dag för anmälan är den 21 februari.

Välkommen till en temadag i Nässjö den 7 mars om bra gödslingsstrategier till foderspannmål. Råd om gödsling till foderspannmål diskuteras i det konventionella jordbruket. Bör lantbrukarna gödsla fodersäd på samma sätt som brödvete för att nå en högre proteinhalt och därmed ett bättre fodervärde? Och hur påverkar gödslingen proteinkvaliteten i fodret?

Minskar behovet av inköpta proteinråvaror i foderstaten till enkelmagade djur när proteinhalten ökar? En annan fråga är om den ökade proteinhalten täcker djurens behov av aminosyror eller måste foderstaten ändå kompletteras med syntetiska aminosyror. Hur försörjer vi ekologiska grisar och fjäderfä med protein?

Målet med kursen är att få fram en så bra gödslingsstrategi som möjligt för både konventionell och ekologisk foderodling.

Innan kursen ska du få mera information i god tid innan kursstart. Om du inte får det hör av dig direkt till Katarina eller Lis.

Har du frågor om kursen eller om anmälan?
Kontakta Katarina Holstmark eller tel. 036-15 81 12 eller Lis Eriksson tel. 036-15 61 33.

Klimatkollen modulkurs 20A och 20B

När? 12 mars i Nässjö
Sista dag för anmälan är den 26 februari.

Klimatkollen modulkurs hålls den 12 mars på Hotell Högland i Nässjö. Kursen är det andra steget och obligatorisk för dig som vill bli godkänd klimatrådgivare. Första steget är grundkursen Jordbruket och klimatet. På kursen får du som rådgivare bra verktyg och förslag på klimatsmarta åtgärder och hur du kan väcka intresse när du möter lantbrukare ute på rådgivning. Vi lyfter också blicken lite för att sätta vårt arbete med klimatrådgivning i Greppa Näringen i sitt sammanhang.

Kursen är kostnadsfri men du betalar 110 kr inklusive moms på plats för maten.
Har du frågor om kursen kontakta Lis Eriksson

Senast uppdaterad: 13 februari 2019