Greppa logotyp

Ny version av Vera 1.1.42.0 driftsatt

Den 27 februari vid lunchtid har vi driftsatt en ny version av Vera som heter 1.1.42.0.

I den nya versionen av Vera finns följande nyheter och rättningar med:
  • Uppdaterad produktlista - vi har med hjälp av ett antal företag som säljer foder uppdaterad produktlistan med ca 700 nya fodermedel och tagit bort ett antal utgångna
  • Behoven i gödslingsplanen är uppdaterade efter Rekommendationer för gödsling och kalkning 2019
  • Energikollen - ny tabell för djurhållningen finns under resultatfliken och tre fel är rättade

Har du funderingar runt beräkningarna i Vera eller något annat kontakta supporten på e-post eller telefonnummer 036-156480. 

Senast uppdaterad: 27 februari 2019