Greppa logotyp

Fel i stallbalansberäkningarna berör flera djurslag på alla gödselslag, inte bara suggor

Förra veckan skrev vi att Vera räknar fel på stallförlusterna i stallbalansen. Tyvärr är felet större än vad vi trodde och omfattar alla djurslag på alla gödselslag OM man har lagt in mer än ett djurslag på samma gödseltyp.

Stallförlusterna i stallbalansberäkningarna i Vera blir större än de ska bli om man har lagt in flera djurslag på samma gödselslag som tillexempel slaktsvin, suggor, avvanda smågrisar på flytgödsel. Har du bara lagt in ett djurslag på ett gödselslag räknar Vera rätt på stallförlusterna.

Vi håller på och rättar felet med hjälp av våra IT-utvecklare och hoppas innerligt att få med rättningen i driftsättning som sker den 27 mars.

Vill du titta på hur stora stallförlusterna ska vara kan du titta på bild 4 i presentationen om ammoniakförluster som Johan Malgeryd höll på kursen räkna stallbalanser i Vera i februari.

Senast uppdaterad: 22 mars 2019