Greppa logotyp

Ny version av Vera driftsatt

Igår driftsattes en ny version av Vera som heter 1.1.43.0.

I den senaste versionen finns följande rättningar med:

  • Lagstiftningsrapporten: Spridningsareal beräknad på kväve för bortförd gödsel stämmer
  • Behov av spridningsareal för suggor i produktion räknas ut som den ska, tidigare räknades den inte ut alls
  • Stallbalansrapporten. I tabellen växtnäringsinnehåll i stallgödsel dras fosfor nu bort om man har sålt gödsel. Tidigare lades denna fosfor istället till vilket gav en felaktig och för stor spridningsareal.
  • Om man lägger till organisk gödsel som produkt ut i växtnäringsbalansen så hamnade den felaktigt som produkt in i Gödselkalkylen, så är det inte längre

Tyvärr har vi ännu inte lyckats rätta felet att stallförlusterna i stallbalansberäkningarna blir för höga. Vi jobbar med detta och kommer driftsätta ytterligare en ny version så snart det bara går. Stallförlusterna blir större än de ska bli om man har lagt in flera djurslag på samma gödselslag som till exempel slaktsvin, suggor, avvanda smågrisar på flytgödsel. Har du bara lagt in ett djurslag på ett gödselslag räknar Vera rätt på stallförlusterna.

Vill du titta på hur stora stallförlusterna ska vara kan du titta på bild 4 i presentationen om ammoniakförluster som Johan Malgeryd höll på kursen räkna stallbalanser i Vera i februari.

Som vi tidigare påmint om är det bra att säkerhetskopiera din databas med jämna mellanrum. Läs mer om det i ett tidigare Rådgivarnytt.

Har du funderingar runt beräkningarna i Vera eller något annat kontakta supporten på e-post eller telefonnummer 036-156480.

Senast uppdaterad: 28 mars 2019