Greppa logotyp

Ny version av Vera driftsatt 9 april

I den nya versionen av Vera som heter 1.1.44.0 har vi rättat beräkningarna av stallförluster i stallbalansen.

Nu blir beräkningarna av stallförluster i stallbalanser rätt oavsett om du har lagt in ett eller flera djurslag. När du öppnar en gammal beräkning uppdateras den med de rättade formlerna.

I ändringen ingår också att vi har uppdaterat stall- och lagringsförlusterna från fjäderfägödsel.

Vill du veta hur stora stallförluster Vera räknar med kan du titta i presentationen om ammoniakförluster som Johan Malgeryd pratade om på kursen Räkna stallbalanser i Vera i februari.


Senast uppdaterad: 09 april 2019