Greppa logotyp

Åtgärdssamordnare för 20 pilotområden anställda

20 pilotområden i Sverige får närmare 36 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

Målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. Vi inom Greppa Näringen får vissa pengar för att bland annat stötta projektet med kurser.

Åtgärdssamordnarna ska genom olika former av samarbeten stödja lokalt engagemang och försöka få fler åtgärder genomförda. Ta gärna kontakt med åtgärdssamordnaren om det finns någon i ditt område och se om ni kan samarbeta! Projektet presenterades i Greppa Nyheter den 15 juni 2018.

Länk till Havs och vattenmyndighetens webbplats med information om åtgärdssamordnarna

Senast uppdaterad: 17 maj 2019