Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Har du en bra idé - sök pengar från Jordbruksverket

Jordbruksverket utlyser medel till projekt som dels syftar till att anpassa jordbruket till ett förändrat och föränderligt klimat dels till att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och öka produktionen av förnybar energi.

  • De olika delområdena är: 
  • pilot- och samarbetsprojekt för ökad konkurrenskraft 
  • kompetensutveckling, såsom kurser och utbildningar inom området vattenhushållning 
  • pilot- och samarbetsprojekt om markbördighet för ökad kolinlagring och anpassning till ett föränderligt klimat
  • pilot- och samarbetsprojekt för trygg energiförsörjning, energieffektivisering och produktion av förnybar energi
  • pilot- och samarbetsprojekt för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak 
  • kompetensutveckling, såsom kurser och utbildningar inom minskad klimatpåverkan och förnybar energi 
  • kompetensutveckling inom minskad klimatpåverkan och förnybar energi

Ansökningsperioden är till och med den 30 augusti.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats och ansök


Senast uppdaterad: 17 maj 2019