Greppa logotyp

Studiecirklar om att underhålla diken

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF genomför på uppdrag av Jordbruksverket en stor satsning på studiecirklar om underhåll och förvaltning av diken. Projektet pågår under 2019 med möjlig förlängning 2020 och 2021. Hittills har den resulterat i över 50 studiecirklar spridda över hela landet.

Målet är att höja kunskapen om dikesunderhåll i odlingslandskapet. Studiecirkeln genomförs med markägare som har enskilda diken, tillsammans med dikesentreprenörer eller med de som på annat sätt är verksamma inom dikningsföretag.

Studiecirklarna presenterades i Greppa Nyheter den 21 november 2018.

Läs mera på Jordbruksverkets webbplats

Du kan också hitta mera information på Studieförbundet Vuxenskolans webbplats

Senast uppdaterad: 17 maj 2019