Greppa logotyp

Michaela Baumgardt hjälper dig att tolka växtnäringsbalansen

Michaela Baumgardt på HIR Skåne är rådgivningsexpert för växtnäringsbalanser tillsammans med Cecilia Bjerström på Skånesemin.

Michaela säger så här:

- Just växtnäringsbalansmodulerna är grunden i Greppa Näringens rådgivning. Balansen är ett bra sätt att få överblick över hur flödena och produktionen ser ut på en gård. Utifrån resultatet från växtnäringsbalansen kan du sedan slussa vidare till andra givande rådgivningar som förhoppningsvis bidrar till att förbättra produktionen och resultatet nästa gång det görs växtnäringsbalans. 

Kontakta gärna Michaela om du vill ha hjälp att tolka en växtnäringsbalans per epost eller telefon 010-476 22 50.

Läs mer om Michaela Baumgardt och de andra rådgivningsexperterna


Senast uppdaterad: 19 juni 2019